Mulighed for teambuilding i glaspusteriet

 

LaMa Glas tilbyder firmaer en anderledes form for teambuilding. Her får man en sjælden lejlighed til at prøve at arbejde med det varme flydende glas. 

 

Opgaven
Ideen er, at I får mulighed for at producere et glas i hvert arbejdsteam. Om målet opnås afhænger af en række faktorer, som er en blanding af samarbejde, teknik, organisering, koncentration og en lille portion held. Glaspustning er formodentlig et af de sværeste håndværk at mestre, og selv for uddannede glaspustere kan det gå galt. At lave glas er i udstrakt grad et samarbejde, hvor alle på arbejdsholdet har deres naturlige plads i hierarkiet, men samtidig er yderst afhængige af hinanden. Kommer assistenten for sent, eller er mesteren for langsom… går det galt. Hvert arbejdsteam består af 4 personer.

 

 

Arbejdsteamets roller

Hvert arbejdsteam består af følgende roller:

Designer
Designeren udarbejder (gerne i dialog med håndværkerne) et forslag/skitse til den form og farve som glasset skal have. Der er dog visse restriktioner, det er eksempelvis ikke muligt for at lave et glas med stilk og fod. Glasset kan farves med knust glaspulver eller tynde glastråde.


Mesteren
Mesteren er chefen på arbejdsgulvet, der skal forme glasset, så det lever op til designerens ønske. Mesteren er den dygtige håndværker, der ikke er bange for, at være tæt på meget varmt glas. Mesteren dirigerer sit arbejdsteam. Hvis noget går galt er det i øvrigt altid assistentens skyld;-)

 

Mesterens venstre hånd

Når det er første gang, at man skal lave glas, viser erfaringen, at det er utroligt vanskeligt at holde styr på både højre og venstre arm på en gang, derfor sidder "mesterens venstre hånd" ved siden af ham/hende og hjælper med at rulle pipen, så glasset ikke bliver alt for skævt.


Assistenten
Det er assistentens opgave at komme vand på avispapiret, blæse i piben mens der formes af mester, komme med puntel, lægge værktøj, piber og anfangsjern klar. 


Sikkerhed
Man kan brænde sig… men man behøver ikke. Det er vigtigt at man går til opgaven seriøst, når man sidder med det varme emne. Mester og assistent vil få en særlig introduktion til, hvordan man bruger og holder på værktøjet og piberne. Glemmer man det et kort øjeblik, så lærer man det hurtigt igen.

Forløb

1. Kort introduktion, hvor der bliver vist de forskellige elementer i fremstillingen af et glas. Det tager ca. 20 minutter. Det anbefales at følge nøje med i de enkelte delprocesser.
2. Designet udarbejdes og  præsenteres som skitse.
3. Instruktion af mester og assistenter i grundteknik, ansvar, roller og opgaver.
4. Gennemførelse af glas ud fra design.


Vel mødt – Vi lover, at det vil blive både sjovt og varmt.